Офіційні правила проведення благодійної акції «За покликом серця» 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила проведення благодійної акції «За покликом серця» (надалі – «Правила») визначають порядок проведення благодійної акції, умови благодійної акції та інші необхідні умови.

1.2. Благодійна акція  «За покликом серця» (надалі – «Акція») – захід, метою якого є допомога дітям під час війни на території України, а також привернення уваги до проблем дітей під час військових дій. 

1.3. Організатором благодійної акції  (надалі – «Акція») є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОВНІШТОРГРЕСУРС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39110589, місцезнаходження та поштова адреса: 49000, Україна,
м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 103, офіс 207 (надалі – «Організатор»).

1.4. Партнером благодійної акції є Благодійна організація «Благодійний фонд «Кіддо» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36960783, місцезнаходження та поштова адреса: 49000, Україна,
м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1 (надалі – «Партнер»).

1.5. Організатор має право залучати інших партнерів-благодійників для організації акції, внесення благодійних внесків, висвітлення благодійної акції тощо на підставі окремих угод.  

1.5. Період проведення Акції: з 01.08.2022 р. по 31.09.2022 р. включно.

1.6. Акція проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській Запорізькій областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та територій, де відбуваються бойові дії, в межах, що визначені чинним законодавством України. 

1.7. Термін проведення Акції та умови може бути змінено Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути заздалегідь передбачені Організатором. Інформування Учасників  проводиться шляхом розміщення інформації у глобальній мережі Інтернет за адресою: https://kiddo.ua/ua/project/za-poklykom-serca/

2. УМОВИ АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть бути:

2.1.1. контрагенти ТОВ «Зовнішторгресурс», з якими укладений Договір на постачання товару у заявлений період Акції; 

2.1.2. кінцеві споживачі, які бажають придбати товар в точках продажу для власного споживання без комерційної мети з дотриманням цих Правил;

2.2. Для участі в Акції, учасники Акції повинні придбати Акційний Товар з благодійною позначкою «За покликом серця!» (логотип акції) зазначеного зразка:

2.3. Акційний Товар може бути придбаний у необмеженій кількості.

2.5. Акційним Товаром, що приймає участь в Акції є макаронні вироби Ріжки та Спіраль ТМ «La Pasta Per Primi» 400г та 420г, на які нанесено логотип Акції.

2.6. По закінченню строку Акції, одна гривня з кожного проданого Акційного товару буде сумована і загальна сума, що визначиться за результатами Акції, буде перерахована Організатором спільно з його партнерами-благодійниками на розрахунковий рахунок Партнера відповідно до умов укладеного між сторонами договору про співпрацю на надання благодійної пожертви.

2.7 Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання придбаного

Акційного Товару.

2.8. Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися.

2.9. Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.

3. Порядок і спосіб інформування Учасників про підсумок Акції

3.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення підсумків Акції у глобальній мережі Інтернет за адресами : kiddo.ua та на соціальних сторінках: 

https://instagram.com/lapasta_ua?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/kiddo.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y=

4. Персональні дані

4.1. Беручи участь в Акції, Учасники підтверджують свою згоду з цими Правилами проведення Конкурсу та з усіма умовами участі в Акції, на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Ці правила жодним чином не порушують прав та свобод Учасників Акції.

5.2. Організатор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо невиконання зобов’язань є наслідком обставин непереборної сили. 

5.3. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього

Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх

затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування

про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.